Uvjeti korištenja

 

 

NAZIV TVRTKE: Aqua Maritime d.o.o., Kranjčevićeva 44, 10000 Zagreb.
Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
OIB: 41047771007
IBAN: HR1323600001102136737 (Zagrebačka banka d.d.)
KONTAKT TELEFON: 01 3091 765
RADNO VRIJEME KORISNIČKE PODRŠKE: ponedjeljak – petak od 08.00 do 16.00
KONTAKT E-MAIL: aqua@aquamaritime.hr

Web stranica www.aquamaritime.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice www.aquamaritime.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korištenjem web stranice www.aquamaritime.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.

Ovim se Uvjetima korištenja web stranice i korištenja usluge Internet trgovine ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje usluge Internet kupnje. Nadalje, u Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Aqua Maritime“ označava tvrtku Aqua Maritime d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kranjčevićeva 44, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 41047771007 .

„Web stranica“ označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Aqua Maritime d.o.o..

„Korisnik“ označava svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

„Registrirani korisnik“ znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupnje na web stranicama s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

„Usluga Internet kupnje“ je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda tvrtke Aqua Maritime putem web stranice aquamaritime.hr.

„Sadržaj“ uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Aqua Maritime šalje korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa tvrtke Aqua Maritime u određenom razdoblju te informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore u određenom razdoblju.

„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.aquamaritime.hr, a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupnje.

„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je Aqua Maritime prodao proizvod/uslugu korisniku, korištenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Aqua Maritime prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Aqua Maritimea bez obzira na način isporuke.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i Aqua Maritimea, zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada Aqua Maritime primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada Aqua Maritime zaprimi narudžbu proizvoda od strane korisnika.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na web stranici www.aquamaritime.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Aqua Maritime ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Prilikom korištenja www. aquamaritime.hr Internet stranice korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje tvrtku Aqua Maritime d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Registracijom na web stranicu www.aquamaritime.hr korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te daje Aqua Maritimeu izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Aqua Maritimea i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio tvrtku Aqua Maritime d.o.o. Aqua Maritime nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koji je nastao zbog neispravnih ili netočnih podataka korisnika. Isto nije odgovoran zbog nastalih šteta, ukoliko je korisnik zaboravio svoju lozinku, ili će ista postati poznata trećoj osobi. Aqua Maritime svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Prodavatelj nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuj da neće koristiti web stranicu www.aquamaritime.hr na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi na web stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranici www.aquamaritime.hr.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Aqua Maritimea ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Aqua Maritimeu ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na www.aquamaritime.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Aqua Maritime ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Aqua Maritime se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Aqua Maritime se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.aquamaritime.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.aquamaritime.hr, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Aqua Maritime ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.aquamaritime.hr. Aqua Maritime također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.aquamaritime.hr. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.aquamaritime.hr.

Stranica www.aquamaritime.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Aqua Maritimea, niti Aqua Maritime ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Aqua Maritime se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik korisnika te Aqua Maritime za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Aqua Maritime zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Tvrtka Aqua Maritime je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj www.aquamaritime.hr, pod uvjetom javne objave na www.aquamaritime.hr web stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa tvrtku Aqua Maritime d.o.o. bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), sve iskazane cijene su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Ugovor o kupoprodaji između korisnika i tvrtke Aqua Maritime d.o.o. je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Na verziji Internet stranice na engleskom jeziku, gdje su cijene izražene u eurima, prilikom plaćanja vrši se konverzija. Iznos za koji ćete biti terećeni se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u lokalnu valutu kupca prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Mogući oblici plaćanja na web stranici www.aquamaritime.hr su:

  1. Plaćanje općom uplatnicom
  2. Plaćanje pouzećem
  3. Plaćanje putem niže navedenih kreditnih i debitnih kartica 

Maestro  Mastercard  Visa 

American diners discover

O sigurnosti plaćanja i zaštiti osobnih podataka brine Wspay sustav.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane dostavne službe ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice. Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučaquamaritime u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca.

Narudžbe putem www.aquamaritime.hr moguće je zaprimiti svakim danom od 0-24h, obrađuju se nakon evidentirane transakcije, a dostava se vrši putem partnerske dostavne službe.

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će obrađene isti radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 72 sata, odnosno tri radna dana. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima prikup pošiljke će biti organiziran prvi sljedeći radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 72 radna sata od prikupa od strane dostavne službe. Navedeno vrijedi za dostavu u kontinentalni dio Republike Hrvatske. Rok dostave naručenih pošiljki na otoke i inozemstvo ovisi o specifičnostima transporta na navedene lokacije.

Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske, Europske unije i ostalih zemalja. Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje, zbog specifičnih uvoznih i carinskih zakonskih odredbi pojedinih zemalja. Sukladno tome, korisniku će se prikazati obavijest prilikom kreiranja narudžbe, a prije zaključenja iste i izvršenja plaćanja.

Za sve narudžbe vrijednosti iznad 500,00 Kn dostava na kopnenom području Republike Hrvatske je besplatna. Za narudžbe vrijednosti niže od 500,00 Kn i za narudžbe koje se dostavljaju u inozemstvo, cijena dostave obračunat će se prema cijenama u nastavku.


CIJENA DOSTAVE ZA KONTINENTALNI DIO RH

Cijena dostave za kontinentalni dio RH iznosi 35,00kn.
Ukoliko je riječ o plaćanju pouzećem, na navedene cijene naplaćuje se dodatni trošak od 6,25Kn po paketu. Taj trošak bit će ukalkuliran u trošak dostave prilikom kupovine.


CIJENA DOSTAVE NA OTOKE U RH

Za dostavu na otoke Murter, Korčula, Pelješac, Vir, Pag, Hvar i Brač primjenjuju se iste cijene kao iznad, a vrijeme dostave je 3 radna dana. Za otoke Krk, Cres, Lošinj i Rab vrijedi isto, ali je vrijeme dostave 4 radna dana. Za otoke Vis, Pašman i Ugljan se primjenjuju iste cijene kao iznad, a vrijeme dostave je do 7 radnih dana. Za ostale otoke u RH vrijede cijene iznad, uz dodatak od 60.00Kn.

 

CIJENA DOSTAVE ZA INOZEMSTVO

Cijena dostave za sve zemlje unutar EU iznosi 30,00 EUR-a. Za sve ostale dostave u inozemstvo izvan EU zbog zakonskih odredbi određenih zemalja ( BiH, Srbija, Švicarska, Norveška, Kanarski otoci) postoji mogućnost dodatnog troška prilikom uvoznog carinjenja.
Što se tiče svih ostalih zemalja koje nisu gore navedene, zbog specifičnih zakonskih i carinskih restrikcija usluga Internet kupnje na www.aquamaritime.hr i standardna dostava nije moguća. Molimo korisnike da nas kontaktiraju putem elektroničke pošte aquamaritime@aquamaritime.hr, kako bi eventualno pronašli način dostave proizvoda.

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:

  • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
  • otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđaquamaritime da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, Aqua Maritime zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Korisnik ima pravo na povrat ili reklamaciju proizvoda u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda u slučaju:

  • kada je isporučen proizvod/proizvodi koji nije naručen;
  • kada isporučeni proizvod ima oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • kada je isporučeni proizvod neispravan ili mu je istekao rok trajanja
  • kada nije isporučen proizvod/proizvodi koji je naručen

Registrirani korisnik mora najaviti reklamaciju/povrat kupljenih proizvoda putem Obrasca za reklamaciju, kojeg se može preuzeti  ovdje. Pravilno ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana preuzimanja pošiljke, poštom ili elektronskim putem na adresu: Aqua Maritime d.o.o. Kranjčevićeva 44, 10000 Zagreb ili e-mail adresu:  aqua@aquamaritime.hr. U tom slučaju izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju.
Ukoliko korisnik proizvod vraća s većim oštećenjima ili bez dijelova te ukoliko isti ne dostavi u roku od 14 kalendarskih dana od dana slanja Obrasca za reklamaciju, smatra se da korisnik nije ispunio svoju obavezu povrata robe te tvrtka Aqua Maritime d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjenu.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Aqua će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 14 dana od datuma primitka Obrasca za reklamaciju. Neovisno od prethodno navedenog, povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćenu robu.
Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada tvrtka Aqua Maritime d.o.o. nije dužna ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem Obrasca za reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Aquae, koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od četvrnaest (14) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) svaki korisnik www.aquamaritime.hr svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Aqua Maritime pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Aqua Maritime d.o.o. Kranjčevićeva 44, 10000 Zagreb ili e-mail adresu: aqua@aquamaritime.hr Aqua Maritime kao prodavatelj se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Aqua Maritime sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga. 

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

Ugovor koji korisnik sklapa s tvrtkom Aqua Maritime d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Aqua Maritime d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: Aqua Maritime d.o.o., Kranjčevićeva 44, 10000 Zagreb, ili elektroničkom poštom na: aqua@aquamaritime.hr. Standardni Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 7 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). U ovom slučaju, korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.